UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI
                                             DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - KINETOTERA
PIE
 
 

POLITEHNIADA 2017 - 2018
semestrul I
A
CROSUL DE TOAMNĂ
BADMINTON
GIMNASTICĂ AEROBICĂ
ŞI DANS

ÎNOT
ŞAH
TENIS DE CÂMP
TENIS DE MASĂ

PROGRAM ANTRENAMENTE
ECHIPE REPREZENTATIVE U.P.B.

Anul universitar 2017 - 2018 Semestrul I

PROGRAM
 ACTIVITĂŢI SPORTIVE PENTRU CADRELE DIDACTICE  DIN U.P.B
.
Anul universitar 2017-2018 Sem. I
aA

FESTIVALUL NAŢIONAL DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ ŞI DANS
"POLIDANSFEST
GINETA STOENESCU"
2017

Afis / Program / Regulament

Album foto 1
Album foto 2

A
POLITEHNIADA 2016 - 2017
semestrul II
Retrospectivă
A
BASCHET M / Clasament
HANDBAL
M/ Clasament
FOTBAL / Clasament
VOLEI M / Clasament

Anul universitar 2015-2016
REZULTATE OBŢINUTE DE
ECHIPELE SPORTIVE REPREZENTATIVE ALE U.P.B. în cadrul competiţiilor naţionale

aAaaAa

XXXDepartamentul de Educaţie Fizică şi Sport - Kinetoterapie este o structură organizatorică şi funcţională distinctă în cadrul Facultăţii de Inginerie Medicală a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, abilitată să asigure dezvoltarea şi menținerea capacităţii funcţionale a organismului, optimizarea structurilor acestuia, dobândirea unui potențial biologic care să contribuie la eficientizarea activităţilor socio-profesionale ale studenţilor, la atingerea unor standarde ridicate de performanţă, la îmbunătățirea calităţii vieții.
XXXActivitatea de educaţie fizică şi sportivă în U.P.B. se desfăşoară sub o multitudine de forme, de la orele prevăzute în planurile de învăţământ, în special pentru studenţii din anii I şi II, până la pregătirea echipelor reprezentative pentru participarea la competiţiile studenţeşti naţionale şi internaţionale.
XXXCadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a se mişca, de a învăţa ceva nou, conform propriilor opţiuni, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a timpului liber, atât în perioada studiilor cât şi după finalizarea acestora.
XXXSpecialiştii noştri în kinetoterapie vin în întâmpinarea studenţilor care doresc să identifice modalitățile particularizate de mișcare  în scopul armonizării şi  perfecţionării propriului corp.